DESPRE NOI

AEGEE Cluj-Napoca s-a constituit în 9 Mai 1991, de ziua Europei, marcând astfel idealul organizaţiei, de liberă mobilitate şi eliminare a prejudecăţilor legate de diferenţele istorice şi sociale ale Europei Centrale şi de Est. Asociaţia a fost prima antenă AEGEE Europe din România şi printre primele din Europa Centrală şi de Est. Organizaţia are statut de antenă autonomă, nonprofit şi se bazează pe munca voluntară a membrilor săi.

Obiective, Principii, Valori

Organizaţia noastră are o orientare multiculturală şi interdisciplinară, numărând membri de la toate facultăţile şi universităţile din Cluj-Napoca cât şi din alte oraşe. Astfel, AEGEE Cluj-Napoca se adresează tuturor tinerilor indiferent de profilul lor academic, încurajând în acelaşi timp schimburile culturale şi oferind posibilitatea de a cunoaşte alţi studenţi din culturi şi ţări diferite, de a organiza şi susţine proiecte împreună, de a promova o Europă unită, fără prejudecăţi.

Printre principalele principii şi valori promovate se numără cooperarea interstudenţească, voluntariatul, comunicarea şi munca în echipă, cu accent pe dezvoltare personală. În acelaşi timp, susţinem principalii piloni AEGEE Europe: schimbul intercultural, pace şi stabilitate, educaţie superioară, cetăţenie activă.

Structură şi Activităţi

AEGEE Cluj-Napoca are în primul rând un profil cultural/educaţional, sub diversele sale forme, de la promovarea specificului cultural românesc şi regional din Transilvania, a tradiţiilor şi a limbii până la susţinerea şi dezvoltarea conceptului de cultură politică şi cetăţenie activă. În acelaşi timp organizaţia a susţinut reforma sistemului universitar şi procesul Bologna, luând parte la proiectul european Education Unlimited. Totodată, AEGEE Cluj-Napoca a adoptat o poziţie “verde”  prin organizarea de evenimente pe tema dezvoltării sustenabile şi conştientizării problemelor de mediu din România.

Activităţile AEGEE Cluj-Napoca se desfăşoară atât la nivel european cât şi local. La nivelul european, membrii antenei noastre au fost întotdeauna implicaţi în grupurile de lucru internaţionale, în proiecte, evenimente şi întâlnirile statutare organizate în diverse oraşe din Europa. De asemenea, membrii noştri au fost aleşi în mod constant în comitetul director de la Bruxelles.

La nivel local, unul din cele mai constante şi populare proiecte este Universitatea de vară AEGEE, eveniment organizat în fiecare an în diverse locaţii şi oraşe din Transilvania. Evenimentul constă în diverse activităţi desfăşurate pe parcursul a 2 sau 3 săptămâni cu participarea în jurul a 35 de studenţi străini din cel puţin 10 ţări diferite. Deşi tematica evenimentului poate să difere de la an la an, în general Universitatea de vară s-a axat pe cultura, tradiţiile, oraşele şi minorităţile din Transilvania. Prin abordarea unor subiecte de interes general, precum statutul minorităţilor, moştenirea şi diversitatea culturală, trecutul şi istoria comunistă, etc. am încercat astfel să promovăm o atitudine tolerantă şi deschisă în relaţie cu diferenţele sociale şi culturale.

Odata cu posibilitatea finanţării Europeane, proiectele la nivel local au crescut în valoare, astfel că în anul 2009, 2 mari proiecte au fost câştigate, pe tema dezvoltării sustenabile şi a istoriei comuniste şi tranziţiei democratice. În 2010, cel mai important proiect este un schimb intercultural, pe tema energiilor alternative ţi sustenabilităţii, realizat între Cluj-Napoca-Madrid-Amsterdam şi Izmir.

Printre alte evenimente locale organizate se numără Ziua Europeană a Limbilor Străine, Trainninguri Regionale, Workshopuri şi evenimente tematice de 1 zi. Nu în ultimul rând, asociaţia noastră a fost alături de alte organizaţii de tineret din Cluj-Napoca în organizarea diverselor activităţi, târguri sau festivaluri. Prin urmare, susţinem în continuare munca şi valorile voluntariatului şi dezvoltarea societăţii civile de tineret.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *